พุธเช้าข่าว สพฐ. 29 มีนาคม 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมส่งเสริมการรับทราบข้อมูลข่าวสารรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ซึ่งถ่ายทอดผ่านการประชุมระบบ Video Conference ครั้งที่ 13/2566 ในวันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดร.ชัชวาล อาราษฎร์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัดร่วมรับชมเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร นโยบายด้านการศึกษาและนำมาปฏิบัติต่อยอดกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญ รับชมช่าวสารย้อนหลัง   คลิกลิงค์

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ