พิธีเปิดการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนางสุภิญญา วงษ์นาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีี่การศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ณ โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี อำเภอสวี ระหว่างวันที่ 5 – 10 ธันวาคม 2563 โดยการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจและเสริมสร้างผู้บริหาร บุคลากรในสังกัดที่สนใจกิจการลูกเสือให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ วัตถุประสงค์ สาระสำคัญของการลูกเสือ มีทักษะและประสบการณ์ทางการลูกเสือ เพื่อนำไปใช้พัฒนากิจการลูกเสือโรงเรียน และให้การสนับสนุนกิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมและวิทยากร รวมทั้งสิ้นจำนวน 90 คน    คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ