พิธีอัญเชิญผ้าขึ้นห่มพระบรมธาตุสวี

จังหวัดชุมพร ประกอบพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทาน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นห่มพระบรมธาตุสวี โดยในวันที่ 1 สิงหาคม 2566) เวลา 17.00 น. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีและนำข้าราชการทุกหมู่เหล่า และประชาชนในจังหวัดชุมพร  ร่วมกันอัญเชิญผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นห่มพระบรมธาตุสวี ณ  มณฑลพิธีวัดพระบรมธาตุสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  กิจกรรมดังกล่าวสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ในพื้นที่อำเภอสวี ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านวิถีชีวิตและการละเล่นเด็กไทย ในการนี้นางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะเข้าร่วมสังเกตการณ์ และให้กำลังใจบุคลากรพร้อมทั้งนักเรียนที่จัดกิจกรรม     คลิกเพื่อชมภาพ

ภาพ/ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร – นางจารุวรรณ ใจเพียร      เผยแพร่/ นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถี

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ