พิธีน้อมรำลึกฯ 13 ตุลาคม 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประกอบพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 โดยนายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมายนายเสรี พรหมฤทธิ์ นายวิชาญ คงรัสมี นายวีระชัย ไกยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในนามผู้แทนองค์กร ภายใต้การจัดกิจกรรมตามรูปแบบนิวนอร์มอล

คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ