พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่28 กรกฎาคม 2565 โดยนายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นำรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายวิชาญ คงรัสมี นายวีระชัย ไกยรัตน์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน แสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ การนี้นายสนิท นิลบุตร ได้อ่านคำถวายพระพรชัยมงคล กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อสรรเสริญพระเกียรติคุณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ลานกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ