พาน้องกลับมาเรียน 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในกิจกรรม “พาน้องกลับมาเรียน” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยในวันที่ 30 มีนาคม 2566 ดร.ชัชวาล อาราษฎร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยนางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเขาทะลุ อำเภอสวี ค้นหาและติดตามเพื่อช่วยเหลือเด็กออกกลางคัน ให้กลับมาเรียนต่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สร้างอนาคตด้านเพื่อการเลี้ยงชีพในภายหน้า โดยมีนางจุฑามาศ สมน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและภาคีเครือข่าย นายก อ.บ.ต.เขาทะลุ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับและร่วมวิเคราะห์ปัญหา กำหนดแผนการติดตามค้นหานักเรียนจำนวน 2 ราย เพื่อช่วยเหลือให้สามารถเข้าเรียนจนจบหลักสูตร ซึ่งปัญหาอุปสรรคด้านการติดตามเนื่องจากผู้ปกครองได้พาเด็กย้ายออกนอกพื้นที่จังหวัดชุมพร จากปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน สำหรับภารกิจงาน”พาน้องกลับมาเรียน” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2565 ได้ติดตามนักเรียนเข้าสู่ระบบการศึกษา ครบ 100 เปอร์เซ็น และข้อมูลของปีการศึกษา 2566 มีเพียง 2 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนต่อไป     ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิกลิงค์

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ