พัฒนาครูฯโครงการมารยาทไทย ร.ร.ชุมขนวัดขันเงิน

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนางสุภิญญา วงษ์นาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “มารยาทไทย มารยาทงาม เสริมความเป็นครู” ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ซึ่งโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน นำโดยนางสาวภนิดา นพชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดโครงการ ดังกล่าว ขึ้นเพื่อให้ครู บุคลากรของสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจมารยาทไทย สามารถปฏิบัติตนตามแบบแผนมารยาทไทย มารยาทชาวพุทธได้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และสามารถถ่ายทอดให้แก่เยาวชนได้ต่อไป    คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ