“พฤหัสเช้าข่าว สพฐ.” วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567

ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “พฤหัสเช้าข่าว สพฐ.” ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบVideo Conference ครั้งที่ 15/2567 ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 ภายใต้การนำคณะบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมของนางจิรฉัตร ไชยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยในวันนี้ช่วง “ชวนคิด ชวนคุย” ได้ถ่ายทอดการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งนายชูชาติ ทรัพย์มาก ที่ปรึกษาพิเศษ สพฐ. เป็นประธานเปิดงานและกล่าวอวยพรคณะผู้บริหารและบุคลากร และว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ส่งความห่วงใยถึงครู นักเรียน และบุคลากรขององค์กรต่อความปลอดภัยทั้งด้านการใช้รถใช้ถนน อุบัติเหตุทางน้ำ กำชับครูผู้ ปกครองร่วมกันดูแลบุตรหลาน เพื่อการประกอบกิจกรรมของครอบครัวที่มีความสุขในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ รับชมรายการย้อนหลัง คลิกลิงก์ https://www.youtube.com/watch?v=D–V2lc5zr8 __ทั้งนี้ คณะบริหารสำนักงานได้มีการประชุมกำกับติดตามภารกิจงาน และข้อราชการภายในสำนักงาน ดังนี้ (1) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายไม่รับ หรือให้ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (2) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (3) การอยู่เวรรักษาการณ์ (4) การเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินสัมฤทธิผลของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (5) การประเมินความเสี่ยงทุจริต (6) กิจกรรมและงบประมาณในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ