พร้อมเปิดจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พร้อมเปิดจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ครบทั้ง 119 โรงเรียน ในพื้นรับผิดชอบทั้ง 5 อำเภอ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข 6 มาตรการหลัก DMHT-RC 6 มาตรการเสริม SSET-CQ และ 7 มาตรการเข้ม สถานศึกษา (ไป-กลับ) โดยในวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้มอบหมายทีมผู้บริหารสำนักงาน และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด พื้นที่อำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก อำเภอพะโต๊ะ อำเภอหลังสวน และอำเภอละแม เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรในการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดภาคเรียนรูปแบบ On-Site 100 เปอร์เซ็น ซึ่งพบว่าโรงเรียนได้เตรียมการด้านอาคารสถานที่ เพื่อรักษาระยะห่างภายในห้องเรียน การกำหนดจุดคัดกรอง และจุดพักรอผู้ปกครองกรณีนักเรียนมีอาการป่วย อีกทั้งแนวทางการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและชุมชน ในด้านความปลอดภัยจากเชื้อโรค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขอขอบคุณทุกความร่วมมือ และความตั้งใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

ชมภาพเพิ่มเติมคลิก

 
 
 
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ