คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง)

DOWNLOAD

 

View Fullscreen

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ