ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนนน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยให้แนวทางในการจัดการเรียนการสอน เน้นย้ำให้ครูเห็นความสำคัญในการสอนวิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเป็นฐานต้นทุนในการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนในรายวิชาอื่นๆ สำหรับโรงเรียนบ้านดอนนน จัดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กอีกโรงหนึ่งที่นำระบบ DLTV มาใช้แก้ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนกรณีครูไม่ครบชั้น

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ