ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน พบว่าโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยส่งเสริมด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพได้อย่างสมดุลย์ อาคารเรียน และทัศนียภาพสะอาด สวยงาม นักเรียนมีความกล้าในการแสดงออก โดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ทดสอบประสิทธิภาพในการอ่านหนังสือของนักเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

Cr. นางพิมพ์ลักษณ์  ยังหัตถี

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ