ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานฯ 2562 ระดับกลุ่มจังหวัด

วันที่ 22 มกราคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ และให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังปลา อำเภอทุ่งตะโก ในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเด็กหญิงพรชนก รวดเร็ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับการคัดเลือกในระดับจังหวัดชุมพร เข้าแข่งขันระดับกลุ่มจังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา) โดยเด็กหญิงพรชนก รวดเร็ว เป็นนักเรียนที่มีความสามารถสูงทั้งด้านการเรียน และการทำกิจกรรมต่าง ๆ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4.00 เป็นที่รักของครูและเพื่อนนักเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านวังปลา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ซึ่งได้รับการสนับสนุนดูแลจากชุมชน และผู้นำท้องถิ่นเป็นอย่างดี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านวังปลา ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ควบคุมการบริหารโดยนางนิภา ศรีเปารยะ ผู้อำนวยการโรงเรียน         คลิกเพื่อ่ชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ