ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 24 มีนาคม 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินงานประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) สำหรับทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามการกำหนดของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนด้านภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น และเป็นการสร้างเด็กให้เกิดกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ สำหรับการดำเนินงานดังกล่าว นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้สั่งการให้ประชุมคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานโครงการ ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 และมอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานายเสรี พรหมฤทธิ์ นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ นางสุภิญญา วงษ์นาม พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงาน ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เพื่อให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าสอบ คณะครูและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ณ สนามสอบที่ได้รับการสุ่มเลือก ทั้ง 5 อำเภอในสังกัด    คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ