ประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายวิชาญ คงรัสมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู” เครือข่ายสถานศึกษาสวี ครน วิสัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวีวิทยา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการวิจัยชั้นเรียนให้กับครูในเครือข่าย ส่งเสริมให้ครูได้ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาภาวะผลการเรียนของนักเรียนถดถอย จากผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และสร้างชุมชนทางวิชาการให้กับครูในเครือข่ายสวี ครน วิสัย โดยมีคณะครูผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม จำนวน 120 คน

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ