ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานและเป็นที่ปรึกษา ในการประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา PLC (Professional Learning Community) ซึ่่งการดำเนินกิจกรรมมีเป้าหมายในการรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมทำ และร่วมกันเรียนรู้ของบุคลากรในสังกัด บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2    คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ