ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการจัดกิจกรรมแนะแนวในช่วงโควิด 19

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน บรรยายพิเศษ และมอบเกียรติบัตรในการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับข้าราชการครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 48 โรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการเข้าถึงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครอบคลุมขอบข่ายการจัดกิจกรรมแนะแนว 3 ด้าน คือ การแนะแนวด้านการศึกษา การแนะแนวด้านอาชีพ การแนะแนวส่วนตัวและสังคม เพื่อสร้างเทคนิควิธีการเข้าถึงนักเรียนและสร้างความไว้วางใจให้มีต่อครูแนะแนว โดยทีมงานวิทยากรจากคณะกรรมการศูนย์แนะแนวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โรงเรียนบ้านในเหมือง ศึกษานิเทศก์ และนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา   คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ