ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นเครือข่ายรับการถ่ายทอดสัญญาณการประชุมผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชุมพร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งนายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เข้าร่วมประชุมพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอหลังสวนประกอบด้วย นายปราโมทย์ ใจเย็น ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอหลังสวน นางพรรณศิริ ปานแก้ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน และนางสาวเบญจมาศ มากเพชร ผู้แทนจากสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน ควบคุมระบบการรับสัญญาณVideo Conference โดยนายภาคภูมิ มณีบางกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2    คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ