ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ (ระบบ ZOOM)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นำโดยนายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายเสรี พรหมฤทธิ์ นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงาน จัดประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบการประชุมทางไกล (ระบบ ZOOM) ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ จุดถ่ายทอดสัญญาณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เพื่อชี้แจงและติดตามข้อราชการ และประสานงานเกี่ยวกับความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเรื่องอื่น ๆ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอน   คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ