ประชุมผอ.สพท.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิค 30 กรกฎาคม 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ให้ความร่วมมือในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายเสรี พรหมฤทธิ์ นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ นางสุภิญญา วงษ์นาม และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานราชการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ โดยมีนายสุนันท์ กิ่งน้ำฉ่า เป็นผู้ควบคุมระบบการรับสัญญาณ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ซึ่งการนี้ ได้มีการประสานแจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดรับชมผ่านช่องทางสื่อออนไลน์โดยพร้อมเพรียงกัน

คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ