ประชุมบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2567 นายโยธิน นาอุดม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินการประชุมบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มงานในการกำกับดูแล เพื่อติดตามงาน ประสานและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ