ประชุมบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายสวาสดิ์ วารินกุฎ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินการประชุมบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ ซึ่งเป็นกลุ่มงานในการกำกับดูแล เพื่อประสาน ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ