ประชุมชี้แจงการใช้ระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล (BIGDATA.DL) ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567 นางจิรฉัตร ไชยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายโยธิน นาอุดม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในการรับผิดชอบงาน DLICT ร่วมการประชุมชี้แจงการใช้ระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล (BIGDATA.DL) ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบอย่างมีประสิทธิภาพ คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ