ประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-net) ปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยได้ชี้แจงรายละเอียดให้แก่ประธานสนามสอบ กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ ในส่วนของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด รายละเอียดตามคู่มือดำเนินการของ สทศ.ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือภาคเช้าเป็นกลุ่มคณะกรรมการของโรงเรียนในอำเภอหลังสวน อำเภอละแม และอำเภอพะโต๊ะ ช่วงบ่ายเป็นกลุ่มคณะกรรมการของโรงเรียนในอำเภอสวี และอำเภอทุ่งตะโก สำหรับการสอบครั้งนี้เป็นการสมัครเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ ซึ่งมีนักเรียนสมัครเข้าร่วมทดสอบรวมจำนวน 2,060 คน (ประถมศึกษาปีที่ 6 / 1,741 คน มัธยมศึกษาปีที่ 3 / 319 คน) โดยจะดำเนินการสอบในวันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2564 สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 สนามสอบ และวันอาทิตย์ ที่ 14 มีนาคม 2564 สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 สนามสอบ    คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ