ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ครั้งที่ 13

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินงานการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ครั้งที่ 13 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เพื่อดำเนินการพิจารณาวาระการประชุมด้านการบริหารงานบุคคล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ เป็นประธานการประชุม ในตำแหน่งประธาน อ.ก.ค.ศ. นางจิรฉัตร ไชยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยพิจารณาการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู และผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ และแจ้งปฏิทินการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ในช่วงเดือนมกราคม 2567 และวาระการพิจารณาอื่น ๆ ที่สำคัญ คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ