ประชุมคณะทำงานวิชาการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิชาการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ร่วมกับผู้ขอจัดการศึกษา นางสาวเรวดี แซ่เล้า ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และในภาคบ่ายได้มอบหมายนายวีระชัย ไกยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษา เป็นประธานการประชุมในส่วนของการจัดทำแผนการศึกษาระดับประถมศึกษา ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว มีจุดมุ่งหมายในการจัดทำแผนการศึกษาที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ตามแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ