ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายวิชาญ คงรัสมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารราชการในภาพรวมของจังหวัดชุมพร โดยดำเนินการภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการประชุมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ด้วยการกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นจุดรับสัญญาณ เพื่อรองรับผู้เข้าประชุมในพื้นที่อำเภอหลังสวน และอำเภอใกล้เคียง การประชุมในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 2 ท่าน คือ นายมนตรี วรรณนิยม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน และผู้แทนจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ว่าที่ร้อยโทธีระ โสภณมณี ควบคุมการรับสัญญาณการถ่ายทอดโดยนายสุนันท์ กิ่งน้ำฉ่า

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ