ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายฯ ทุ่งตะโก

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งตะโก โดยมีนายเสรี พรหมฤทธิ์ และนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ และนำปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 – 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อส่งเสริมความรู้ในทางปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งตะโก จำนวน 15 โรงเรียน    คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ