ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2563 โดยสามารถสมัครได้ถึงวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ