ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

การประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางกาศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จะดำเนินการอบรมช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 – เดือนธันวาคม 2565  สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0-5596-2412 (คุณมุกดา ทองนุ้ย)

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ