ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ