ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขอประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ