ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV และสำหรับโรงเรียน Stand Alone ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV
และสำหรับโรงเรียน Stand Aloneจำนวน 73 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

View Fullscreen

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ