ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 12 มิถุนายน 2563

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้รับข้าราชการที่มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในรายวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (สังกัด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 อ.ทุ่งตะโก และโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (สังกัดโรงเรียนบ้านในหุบ โรงเรียนบ้านห้วยกลาง โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว อ.สวี โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ โรงเรียนบ้านเขาตากุน อ.ละแม และโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อ.หลังสวน) วิชาเอกสังคมศึกษา (สังกัดโรงเรียนบ้านโหมง อ.พะโต๊ะ โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต อ.สวี และโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อ.หลังสวน) และวิชาเอกภาษาจีน (สังกัดโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อ.หลังสวน) การนี้ นายนุกูล ชูนุ้ยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นายเสรี พรหมฤทธิิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน ฯ และนางเมธินันท์ นิลประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ให้การต้อนรับ และปฐมนิเทศข้าราชการครู ฯ ทั้ง 12 ราย ก่อนส่งไปรายงานตัวในสังกัดโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้ง    คลิกเพื่อชมภาพ
รายงานภาพ : นางสาวปิยรัตน์ เสวกฉิม
รายงานข่าว : นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถี
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ