กลุ่มอำนวยการ


บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

นางวรรณวิมล กัลวิชา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ 081-0792658

นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถี
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาวกมลกาญจน์ จิญกาญจน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายฐิกรรัศมิ์ ภูมิทัศน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ

นายธงชัย รุ่งบุญคง
ช่างปูน 4

นายสิงหราช สอนทวี
ช่างไม้ 4

นายวัชโรทัย พรหมสุวรรณ
พนักงานธุรการ

นายสาธิต แก้วประไ
พนักงานขับรถ

นายอนุกูล รอดทองดี
ช่างไม้ 4


อัตราจ้าง

นางสาววันวิสา นุ้ยสุข
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวนภัสกร แพละออง
ลูกจ้างชั่วคราว

นางนิรวรรณ์ แดงละอุ่น
แม่บ้าน

นายมะนัตย์ จินาคม
ยาม

นายศุภวัฒน์ โสมขันเงิน
ยาม

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ