กลุ่มนโยบายและแผน


บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

นางศิมารัฐ มีฉิม
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ 086-9448225

นางจันทรา หาแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นายไพ สุขศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางจิตรา พรหมเรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวนงนุช ขนอม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายภาคภูมิ มณีบางกา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางรัชฎาพร พรมเรือง
ลูกจ้างชั่วคราว

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ