กลุ่มกฎหมาย และคดี


บุคลากรกลุ่มกฎหมาย และคดี

นางสาวยุวดี วงษ์คำจันทร์
นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย และคดี
โทรศัพท์ 098-2857267

นายฐณันภธณ์ คงแก้ว
นิติกรชำนาญการ
091-5069514

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ