บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2566 วัดขันเงินพระอารามหลวง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในกิจกรรมพิธีบรรพชาสามเณรตามโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน “สามเณรยอดนักสู้” รุ่นที่ 20 ณ วัดขันเงินพระ อารามหลวง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในวันที่ 2 เมษายน 2566 โดยมีนักเรียนในพื้นที่อำเภอหลังสวน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเอกชน และโรงเรียนส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมจำนวน 127 คน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อฝึกฝนเยาวชนให้มีความอดทน มีระเบียบวินัย ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ฝึกการสวดมนต์บำเพ็ญจิตภาวนา สร้างศีล สมาธิ ปัญญา ตามหลักพระพุทธศาสนา รวมทั้งฝึกกิจกรรมธรรมจาริก (ธุดงคฺ) ระยะสั้น พิธีบรรพชา ครั้งนี้มีพระธรรมโกศาจารย์ (องอาจ ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดขันเงิน พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ และเมตตาประกอบพิธีบรรพชา นายจีรศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ดร.ชัชวาล อาราษฎร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นางสาวภณิดา นพชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนผู้ปกครองร่วมให้กำลังใจและร่วมอนุโมทนาบุญ ในกิจกรรมพิธี ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกลิงค์

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ