นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านน้ำฉา สังกัด สพป.ชุมพร เขต 2 ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชาติ จากการประกวดแข่งขันวิจิตรตระการกรองร้อยมาลัยชายเดียว ระดับประถมศึกษา ในงานเย็บร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 10

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านน้ำฉา สังกัด สพป.ชุมพร เขต 2 ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชาติ จากการประกวดแข่งขันวิจิตรตระการกรองร้อยมาลัยชายเดียว ระดับประถมศึกษา ในงานเย็บร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 10 
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครูผู้ควบคุม นางสุดารัตน์ ขันศิลา , นายอัครเดช กลิ่นมาลี อำนวยการฝึกซ้อมโดย นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำฉา

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ