ต้อนรับศึกษาธิการภาค 7 นายชัยณรงค์ ป้องช่างเรือ

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางศิมารัฐ มีฉิม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับนายครรชิต รักชู ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสวี อำเภอสวี พร้อมทีมงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนสวี ผู้อำนวยการสถานศึกษาพื้นที่ใกล้เคียง และผู้นำชุมชนท้องถิ่น ให้การต้อนรับนายชัยณรงค์ ป้องช่างเรือ ศึกษาธิการภาค 7 และคณะ ซึ่งมาประชุมให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและแนวทางสำหรับการพัฒนาเพื่อเป็นโรงเรียนคุณภาพชุมชน สำหรับโรงเรียนชุมชนสวี เป็นโรงเรียนนำร่องของโครงการโรงเรียนคุณภาพชุมชน ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยโรงเรียนมีขนาดเนื้อที่ 49 ไร่ ทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในพื้นที่โล่ง มีสนามฟุตบอลขนาดใหญ่ สระว่ายน้ำ และอาคารอื่น ๆ มีครูผู้สอนที่มีคุณภาพ พร้อมรองรับการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ที่จะสร้างความสุขและความรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่งจะเป็นที่ไว้วางใจให้กับผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี    คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ