ติดตามการเตรียมความพร้อมโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน (อ.ทุ่งตะโก)

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก พร้อมทีมงานปลัดอำเภอทุ่งตะโก ออกติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในสังกัด กรณีการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อรับการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยนายวัชรินทร์ แจ้งใจเย็น สาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก และคณะได้ร่วมกันแนะนำแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการดูแลสุขอนามัยของนักเรียน และการจัดการสถานที่รองรับด้านการรักษาความสะอาด โดยมุ่งเน้นให้ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียนในกรณีการสวมหน้ากากป้องกันเชื้อโรค การล้างมือ 7 ขั้นตอน และการรักษาความสะอาดของพื้นที่จุดเสี่ยงต่าง ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในลักษณะการเช็ดถูทำความสะอาด การดูแลภาชนะอาหารและสุขภาพของแม่ครัวผู้มีหน้าที่ปรุงอาหาร ในกรณีการคัดกรองบุคคลด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ หากพบผู้มีไข้ ให้แจ้งประสานสำนักงานสาธารณสุข อำเภอทุ่งตะโก ตามหมายเลขโทรศัพท์ 077536020 ซึ่่งในวันเปิดภาคเรียน 1 – 3 กรกฎาคม 2563 จะมีการจัดทีมงานเพื่อเข้ามาดูแล และสังเกตเพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป การนี้ ได้กำหนดการติดตามทุกโรงเรียนในอำเภอทุ่งตะโก ทั้ง 15 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 23 – 29 มิถุนายน 2563 โดยในวันนี้ทางคณะ ฯ ได้ติดตามความพร้อมของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง โรงเรียนบ้านห้วยมุด และโรงเรียนบ้านเขาวงกรด         คลิกเพื่อชมภาพ

รายงานภาพ/ข่าว นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถี

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ