ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาล้าน อำเภอสวี

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พร้อมด้วยนายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน ฯ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาล้าน เพื่อพบปะข้าราชการครูในสังกัด และผู้นำท้องถิ่น ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยแจ้งแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียนด้านการดูแลความความปลอดภัยของนักเรียนในภาวะสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับโรงเรียนบ้านเขาล้าน เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 8 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ควบคุมและบริหารงานโดยนางปัทมาวดี อุปฐาก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลข 07 7526 425   คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ