ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ ( NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 4 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นำโดยนายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และนายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ ( NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด จำนวน 9 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านคู โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ 3 โรงเรียนบ้านในเหมือง โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ โรงเรียนวัดประสาทนิกร โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ซึ่งการสอบดังกล่าว ดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 ด้านภาษา และด้านคำนวณ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาความสามารถของนักเรียน ต่อไป    คลิกเพื่อชมภาพ

รายงานภาพ / เครือข่ายประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ