ตรวจติดตามการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตการศึกษา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้รับเกียรติต้อนรับนายสุนาจ แก้วสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ประธานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 5 (ขอบเขตพื้นที่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา) ซึ่งเดินทางมาตรวจติดตามการใช้สัญญาณระบบอินเตอร์เน็ตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด การนี้ นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และนายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ได้ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมห้อง server ของสำนักงาน และไปชมการใช้งานการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนวัดประสาทนิกรโดยนายลักษไชย มลอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้การต้อนรับ และมอบหมายนายกฤติเดช ศาริตวรรธน์ ครู ผู้ดูแลด้าน ITของโรงเรียน ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม     คลิกเพื่อชมภาพ

รายงานภาพ/ นางสาวนภัสกร แพละออง
รายงานข่าว/ นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถี

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ