ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ