เอกสารหน่วยตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
นางนิตทรา ศรีพรหม  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

 

การตรวจสอบการรับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางอัญชิษฐา จิยาเพชร   นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ