จินตคณิตบ้านพังเหา

เรื่อง       จินตคณิตบ้านพังเหา

ครูผู้สอน  นายจัตุพร อินทนาคม
โรงเรียน   บ้านพังเหา อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
สังกัด       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์เเละเพื่อพัฒนาตนเอง

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ