จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

เรื่อง      จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

ครูผู้สอน  นายอภิวัฒน์ แว่นแก้ว
โรงเรียน   วัดชลธารวดี อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
สังกัด       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

วัตถุประสงค์  จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ