จัดประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting โดยในวันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางจิรฉัตร ไชยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ต่อด้วยการประชุมทำความเข้าใจกับสถานศึกษาในการดำเนินการตรวจสอบและนำส่งคืนเงินงบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในแนวทางการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายโยธิน นาอุดม และนายธีระศักดิ์ พรมลาย ผู้รับมอบหมายให้ดูแลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรผู้เกี่ยวข้องร่วมอธิบายแนวทางการปฏิบัติงานทั้ง 2 รายการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ