งานวันครูครั้งที่ 63 วันที่ 16 มกราคม 2562

วันที่ 16 มกราคม 2562 นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 63 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของบูรพคณาจารย์ มอบโล่เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ ซึ่งเป็นรางวัลแก่ข้าราชการครูผู้สร้างคุณประโยชน์ด้านการศึกษาประเภทต่าง ๆ อาทิครูดีของแผ่นดิน ครูดีในดวงใจ ของสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ของพื้นที่อำเภอละแม และอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ